e-mail
[МК] [РУ] [EN]

ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА

Претседателот на
Република Македонија

и

Владата на
Република Македонија

СПОНЗОРИ НА КОНГРЕСОТ

ДОНАТОРИ НА КОНГРЕСОТ

ФИНАЛНА ПРОГРАМА

XIV МЕЃУНАРОДЕН СЛАВИСТИЧКИ КОНГРЕС

Охрид, 10 - 16 септември 2008

ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА

Претседателот на Република Македонија

г. Бранко Црвенковски


СО МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА

Владата на Република Македонија

• Министерство за образование и наука

• Министерство за култура


ОРГАНИЗАТОРИ:

Меѓународен славистички комитет

Македонски славистички комитет